Adviesorganisaties op mijnakker.nl

Teeltadviseurs staan u bij in het optimaliseren van uw teelt. De actuele informatie van uw gewassen speelt hierin een essentiële rol. Een aantal grote adviesorganisaties neemt deel op mijnakker.nl zodat u de informatie eenvoudig met uw adviseur kunt delen. Als u dat wenst. Uw adviseur is al opgenomen in een keuze menu, u hoeft deze enkel nog te selecteren.

Onderstaande organisaties zijn actief op mijnakker.nl:

Naast veevoeding is ruwvoerteelt één van de belangrijke aandachtsvelden waarop Agrifirm Feed zich richt met producten en advies. Rassenkeuze en bemesting beïnvloeden de kwaliteit en hoeveelheid ruwvoer die geproduceerd wordt. De basis voor een optimale ruwvoerteelt is bodemvruchtbaarheid.

Om meer inzicht te krijgen in deze bodemvruchtbaarheidis Agrifirm Feed enthousiast, over de mogelijkheden die MijnAkker klanten biedt. Met de inzichten die verkregen worden via MijnAkker kunnen de specialisten van Agrifirm nog gerichter adviseren rondom bodemvruchtbaarheid en bemesting. Hierdoor oogst u als veehouder meer en beter ruwvoer.

meer info op de website van Agrifirm Feed 

Agrifirm is in Nederland de grootste leverancier van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Bovendien is Agrifirm een belangrijke collecteur en afzetorganisatie van granen.

Agrifirm dient met succes het belang van haar leden en afnemers door innovatieve producten en diensten van goede kwaliteit te leveren, tegen scherpe prijzen. Daarbij zit de toegevoegde waarde in de advisering en kennisontwikkeling.

Meer info op de website van Agrifirm.


 
CSV COVAS is een coöperatie van suikerbietentelers met 2.000 leden die hun bieten aan de coöperatie leveren. Haar werkgebied is Oost Brabant, Limburg en een deel van Gelderland tussen de rivieren de Maas en de Waal. De activiteiten van CSV COVAS staan in het teken van de suikerbietenteelt. Dat gaat van de zaadbestellingen, via de intensieve teeltbegeleiding tot uiteindelijk de uitbetaling volgens ons eigen uitbetalingssysteem. De agrarische dienst biedt een intensieve begeleiding van telers en teeltomgeving (bijvoorbeeld loonwerkers), waardoor een zo optimaal mogelijk rendement voor de teler gerealiseerd wordt.

De bietenteelt is haar kernactiviteit. Als nevenactiviteiten kent zij een breed scala aan activiteiten die daarmee verband houden. CSV COVAS kent een aantal dochterondernemingen: Nevenproductenhandel bv (NPH), Aardappeltelers Zuid Nederland bv (AZN) en Euro Ginseng bv (Euro Ginseng). Deze ondernemingen richten zich op nevenactiviteiten, handel in Betacal en andere meststoffen, teelt van cichorei, teelt en handel in aardappelen en de verkoop van ginsengproducten Daarnaast verricht de coöperatie diensten voor coöperatie Triligran, deze coöperatie richt zich op brouwgerstteelt in Limburg en dan met name voor de Gulpener bierbrouwerij.

Meer info op de website van CSV COVAS. 

CZAV is dé agrarische coöperatie van Zuidwest Nederland, met ruim 3.000 leden. Boeren kunnen bij ons terecht voor o.a. zaaiproducten, pootgoed, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, veevoer en brandstoffen.

Daarnaast is de coöperatie ook een toonaangevende collecteur van oogstproducten (granen, zaden en peulvruchten). CZAV is van en voor boeren en daarom zijn kwaliteit, service en scherpe prijzen altijd de uitgangspunten in de relatie met onze klanten.

Meer info op de website van CZAV

DLV Plant is een toonaangevende en onafhankelijk advies - en onderzoekspartner voor de plantaardige sectoren.

Haar activiteiten richten zich op advies, onderzoek, projecten zowel in Nederland als daarbuiten. Door continu vernieuwende en eigentijdse diensten en producten in de markt te zetten, creëert DLV Plant meerwaarde voor ondernemers. Vaktechnische expertise in combinatie met visie op ondernemerschap vormen de basis van onze dienstverlening.

Meer info op de website van DLV Plant

Nedato, de Nederlandse aardappeltelersorganisatie, telt ruim veertig jaar mee als het gaat om teelt, collectie en afzet van aardappelen. Met een afzet van ruim 300.000 ton per jaar behoort Nedato tot de top van de aardappelcollecterende bedrijven in Nederland en Europa. De kernactiviteiten bestaan uit de bewerking en afzet van consumptieaardappelen (40%) en aardappelen bestemd voor de verwerkende industrie (60%).
 
Bij Nedato zijn ongeveer zeshonderd telers aangesloten met meer dan zesduizend hectaren aardappelen. Deze telers zijn nauw verbonden met de organisatie, er is nauwelijks verloop in het ledenbestand. Nedato streeft naar bundeling van zoveel mogelijk telers om versnippering te voorkomen. De afzetmarkt is sterk geconcentreerd. De telers worden bezocht en begeleid door een deskundige buitendienst. Zo heeft de buitendienstvertegenwoordiger een belangrijke taak in het beheren van de relatie en advisering aan de telers over rassenkeuze, teelt, oogst en bewaring. De teler heeft de keus uit verschillende prijsvormingssystematieken: van diverse middenprijssystemen tot dagprijzen.

Meer info op de website van Nedato.


Interpolis, agrarisch verzekeraar bij uitstek

De agrarische markt is volop in beweging: brancheverbreding, veranderende wetgeving, nieuwe trends, dierziekten, duurzame oplossingen, automatisering. Zaken die om hedendaagse oplossingen vragen. Niet alleen van u als ondernemer, maar ook van Interpolis als verzekeraar.

Wij voelen ons nauw betrokken bij uw maatschappelijke risico’s en agrarische vraagstukken. En met de kennis die wij dagelijks onderweg en op uw bedrijven opdoen, houden wij onze verzekeringsproducten actueel. Daarom ook volgen we de ontwikkelingen rondom satellietwaarnemingen ten behoeve van gewasinformatie. Welke nieuwe risico’s brengt dat voor uw bedrijf, op welke manier kunnen we de verzekering van de gewassen optimaliseren?

We blijven zoeken naar vernieuwing. Zodat u verzekerd bent van een optimale dekking voor de risico’s in uw sector. Wij bieden u graag oplossingen op maat. Dankzij onze jarenlange ervaring en nauwe banden met de agrarische markt, onze partners en overlegorganen, mogen wij zeggen dat we dé agrarische verzekeraar bij uitstek zijn. Glashelder.

Meer informatie op de website van Interpolis


Suiker Unie is onderdeel van de Koninklijke Coöperatie Cosun. Cosun is een internationaal concern dat natuurlijke voedingsmiddelen en ingrediënten ontwikkelt, produceert en verkoopt. Cosun heeft circa 11.000 coöperatieleden, die aandeelhouder zijn van Cosun en suikerbietenleverancier bij Suiker Unie.

Suiker Unie is de enige producent van kristalsuiker in Nederland en is specialist in het ontwikkelen van op suiker gebaseerde producten. Op de Nederlandse consumentenmarkt worden de producten verkocht onder het merk Van Gilse. Op de wereldmarkt worden de producten verhandeld door Limako Suiker BV.

Suiker Unie ontplooit volop activiteiten om de bietenteelt in Nederland te optimaliseren. Met de hulp van certificerende instanties en van bietenzaad firma’s en het IRS wordt de keten vanaf het bietenzaad tot en met het eindproduct suiker gecertificeerd. De bietenteelt voldoet dus volledig aan de eisen van voedselveiligheid. De suikerbieten zijn de grondstof van een markt die volop in beweging is.

Onze buitendienstmedewerkers hebben een zeer belangrijke taak in het beheren van de relaties. Ze geven juiste adviezen toegesneden op uw bedrijfssituatie met betrekking tot de rassenkeuze, teelt, oogst en bewaring. Ze geven dus praktische adviezen en hebben veel kennis van de bietenteelt. Dit verhoogt het rendement op uw bedrijf.

Meer info op de website van Suiker Unie. 


Handelsonderneming Vlamings B.V. is een agrarische toeleverancier met adviseurs in alle open teelten. Onze adviseurs zijn vrij om naar eigen inzicht teelttechnische adviezen te geven en om daar de meest geschikte producten bij te kiezen. Deze efficiënte werkwijze resulteert in zeer specifieke adviezen waarmee telers zich kunnen onderscheiden van de massa.

Vanuit onze vestigingen in Steenbergen en De Mortel zijn we in staat klanten in heel Zuid-Nederland te voorzien van teeltadvies, meststoffen, gewasbescherming, uitgangsmateriaal, plastics en bedrijfsartikelen.

Meer info op de website van Vlamings.

Vossen Laboratories is een al meer dan dertig jaar internationaal opererend bedrijf met een breed pakket aan gezondheidsondersteunende producten voor dieren en gewas. Onze buitendienstmedewerkers zijn goed op de hoogte van de problematieken binnen de agrarische sector. Zij zijn iedere dag op pad om hun klanten persoonlijk te bezoeken, te ondersteunen en te voorzien van een bedrijfsspecifiek advies. Doordat zij beschikken over een uitgebreid pakket aan unieke, zeer effectieve producten hebben zij een oplossing voor vrijwel alle problemen op het gebied van gezondheid.

Vossen Laboratories startte in 1976 als eenmanszaak en het hoofdkantoor is gevestigd in het Midden-Limburgse Weert.

Onze buitendienstmedewerkers bekijken verder samen met u hoe zaken milieuvriendelijker, veiliger, sneller en effectiever kunnen, waarbij zij telkens opnieuw voor ogen blijven houden hoe uw bedrijf op kosten kan besparen en het rendement kan verhogen.

 In bepaalde gevallen is het zelfs mogelijk om een product door Vossen Laboratories te laten ontwikkelen dat helemaal op uw onderneming is afgestemd. Hiervoor beschikken wij over een Research & Development-team. In overleg met u wordt dan bepaald welke producten nodig zijn om uw bedrijf verder te doen groeien. Deze producten worden door onze medewerkers gedemonstreerd en kunnen vervolgens binnen 48 uur geleverd worden.

Lees meer op de website van Vossen Laboratories 

Door de koppeling van collectieve belangenbehartiging (netwerk), groepsgerichte activiteiten (teamwerk) en individueel advies (maatwerk) is de ZLTO in staat om een breed pakket van producten en diensten aan te bieden en altijd met de meest actuele informatie te werken. Activiteiten zijn:
- ZLTO Belangenbehartiging
- ZLTO Projecten
- ZLTO Advies

ZLTO stimuleert technologische ontwikkelingen op het gebied van precisie landbouw en is vanaf een vroeg stadium betrokken geweest bij de ontwikkeling van mijnakker.nl. In diversen projecten is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met de technologie achter mijnakker.nl. ZLTO ondersteunt mijnakker.nl intensief als samenwerkingspartner.

Meer info op de website van ZLTO.