PRIVACYVERKLARING

Inleiding
Dit is de Privacy Verklaring van eLEAF B.V., statutair gevestigd te (6703 CT) Wageningen aan Hesselink van Suchtelenweg 6. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website.

Verzamelde gegevens
Als u zich inschrijft op deze website, wordt u gevraagd uw naam-, adres-, contact-, bank- en betaalgegevens te verstrekken. Bovendien vragen wij u om gedetailleerde gegevens met betrekking tot de akkers met betrekking waarop wij onze diensten zullen verlenen.

Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de volgende doeleinden:
- het uitvoeren van en het factureren van de met u overeengekomen diensten;
- het informeren over onze andere diensten; als u geen prijs stelt op deze informatie, kunt u dat via het volgende e-mail adres aan ons kenbaar maken: info@fruitlook.co.za

Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden voorzover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u overeengekomen diensten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij leggen verder informatie vast (onder andere het gebruikte IP adres) met het oog op het samenstellen van gebruikersstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Overdracht onderneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van BasFood B.V., kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Kennisneming en verbetering van uw gegeven
U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zonodig wijzigen op www.fruitlook.co.za onder ‘mijn gegevens’ . Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met Basfood B.V. op info@fruitlook.co.za

Wijzigingen
Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Vragen
Als u vragen heeft over deze Privacy Verklaring of ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar onze klantenservice via info@fruitlook.co.za.